Velikonoční řemeslný jarmark v Levíně 2017

levínský jarmark / miluna

     Levínský řemeslný jarmark 2017

     Vyrazily jsme s mamá na levínský jarmark, protože to máme kousek od Homole u Panny a obě se zajímáme o staročeskou keramiku. Na jarmarku bylo možné vidět jakési poměďování kameniny, středověkou hrnčírnu a hrnčíře se svým zbožím. Moc se mi líbila mísa s vlaštovkou, oceněna za 1400,- (fotka v galerii na konci článku).

     O Levínu jsem dosud nic nevěděla. Poblíž je prý, v lese nad osadou Hradec, mauzoleum průmyslníka Josefa Schrolla, postavené na starobylém slovanském hradišti – dosud archeologicky neprozkoumaném. („Dosud neprozkoumané slovanské hradiště“ – jak vzrušující 😀 .)


miluna milunavenca.cz staré lidové zvyky a tradice obyčeje litoměřicko úštěcko

     Zde jsem shromáždila zajímavé informace o Levínu a kameninové keramice:

     Levín

 • Městys Levín se nachází v litoměřickém kraji nedaleko Úštěku. (Městys neboli městečko je typ obce významově stojící mezi městem a vsí. V minulosti měl městys například právo pořádat týdenní, výroční a dobytčí trhy – tím se městyse lišily od vsí. Na rozdíl od města se zde provozovalo více zemědělství a třídní rozdíly mezi obyvateli nebyly tak výrazné.) 
historie keramiky a hrnčířství ústí nad labem úštěk levínsko levín levínský kocour akce s dětmi kam kudy z nudy
Městys Levín - foceno ze zvonice
Městys Levín – foceno od zvonice
 levínský řemeslný jarmark levínská keramika levín nádraží levínský vršek acháty trhy
 • První doložená písemná zmínka o Levínu pochází z roku 1352. V tomto roce zde byla založena farnost. K založení obce však došlo mnohem dříve. Dokládají to zbytky středověkého hradu z poloviny 13. století, který stával na kopci přímo nad levínským náměstím. Dnes na jeho místě nalezneme barokní kamennou zvonici z roku 1699.
historie keramiky a hrnčířství ústí nad labem úštěk levínsko levín levínský kocour akce s dětmi kam kudy z nudy
 • Raně středověký Levín podle M. Novobilského Barokní zvonice Levín

 

 

 

 

 • Na levínském náměstí stojí kostel Povýšení svatého Kříže z roku 1788. Na pravé vnitřní stěně je zazděná kopie klenebního svorníku z 2. poloviny 13. století s reliéfem lva doplněného nápisem ve staroslovanské cyrilici. Lvu se říká levínský kocour. (Svorník je část klenby, který svádí tlaky klenebních žeber. Používal se zejména v gotické architektuře. Bývá často dekorován reliéfy či malbou.)

 • Svorník Levínský kocour Svorník - pro představu

 

 

 

 

 • Levín byl již od raného středověku znám jako hrnčířská osada díky hlíně vhodné k výrobě kameninových výrobků.
 • (Kamenina je typ hrnčířského materiálu. Další typy jsou třeba bělina, hrnčina a fajáns. Je vysoce pevná, trvanlivá a málo násaková. Nesmí se však používat ve styku s přímým ohněm, protože se může zdeformovat. Největší procento kameniny tvoří hlinito-křemičité jíly, jejich teplota tání je 1600°C. Pro snížení tavící teploty kameniny se přidává živec (1300°C), vápenec (1100°C) či kaolín.) 
 levínský řemeslný jarmark levínská keramika levín nádraží levínský vršek acháty trhy
 • Již roku 1402 se píše o zdejším hrnčířském cechu a bylo to jediné místo u nás s nepřetržitou výrobou trvající 600 let. Nalezeny zde byly gotické a renesanční skládky střepů, obsahující například zlomky kachlů a kachlových forem (kadlubů). 
levínský jarmark kulturní akce úštěk úštěcko středověké trhy keramika akce v ústeckém kraji ústecký kraj
 • středověký kachel kachlová pec pro představu

 

 

 

 

 • Obchod s keramikou vzkvétal nejvíce v 17.-19. století. Koncem 19. století však došlo k vyčerpání kvalitních ložisek jílu a výroba pak už jen těžko držela krok s rostoucí konkurencí domácí produkce.
 • Úpadek obce nezachránily ani nedaleké radioaktivní lázně či vybudování železnice.
 • Od dob své největší slávy se snížil i počet obyvatel. V roce 1869 měl Levín a přilehlé obce 1098 obyvatel, v roce 2011 už jen 99.
 levínský řemeslný jarmark levínská keramika levín nádraží levínský vršek acháty trhy

 levínský řemeslný jarmark levínská keramika levín nádraží levínský vršek acháty trhy

staroceskakamenina.cz levín jarmarkPamětní destičky od podbrdskakeramika.cz / levín jarmark Kameninová mísa s vlaštovkou. podbrdskakeramika.cz / levín jarmark podbrdskakeramika.cz Kamenina. Levín. Jarmark podbrdskakeramika.cz . Kamenina. Levín. Jarmark Stánek s bižuterií pachamama.cz . Levín. jarmark jehly do vlasů od pachamama.cz . Levín. jarmark Občerstvení - pirohy . Levín. jarmark České acháty . Levín. Jarmark Středověká hrnčírna. Levín. jarmark Sedlo viditelné z barokní zvonice. Levín. jarmark

Další články z rubriky: