Velikonoční řemeslný jarmark v Levíně 2017 a historie Levína

levínský jarmark / miluna

Levínský řemeslný jarmark 2017

Na jarmarku bylo k vidění poměďování kameniny, středověká hrnčírna a hrnčíři se svým zbožím. Líbila se mi mísa s vlaštovkou za 1400 Kč (fotka v galerii na konci článku).

Poblíž Levína je v lese nad osadou mauzoleum průmyslníka Josefa Schrolla, postavené na starobylém slovanském hradišti – dosud archeologicky neprozkoumaném.

 

mauzoleum průmyslníka Josefa Schrolla, Levín
Mauzoleum průmyslníka Josefa Schrolla, Levín

 


miluna milunavenca.cz staré lidové zvyky a tradice obyčeje litoměřicko úštěcko

Levín

  • Městys Levín se nachází v litoměřickém kraji nedaleko Úštěku. (Městys neboli městečko je typ obce významově stojící mezi městem a vsí. V minulosti měl městys například právo pořádat týdenní, výroční a dobytčí trhy – tím se městyse lišily od vsí. Na rozdíl od města se zde provozovalo více zemědělství a třídní rozdíly mezi obyvateli nebyly tak výrazné.) 
historie keramiky a hrnčířství ústí nad labem úštěk levínsko levín levínský kocour akce s dětmi kam kudy z nudy
Městys Levín - foceno ze zvonice
Městys Levín – foceno od zvonice
 levínský řemeslný jarmark levínská keramika levín nádraží levínský vršek acháty trhy
  • První doložená písemná zmínka o Levínu pochází z roku 1352. V tomto roce zde byla založena farnost. K založení obce došlo mnohem dříve. Dokládají to zbytky středověkého hradu z poloviny 13. století, který stával na kopci přímo nad levínským náměstím. Dnes na jeho místě stojí barokní kamenná zvonice z roku 1699.
Raně středověký Levín podle M. Novobilského
Raně středověký Levín podle M. Novobilského

 

Barokní zvonice Levín
Barokní zvonice v Levíně, na místě bývalého hradu
historie keramiky a hrnčířství ústí nad labem úštěk levínsko levín levínský kocour akce s dětmi kam kudy z nudy
  • Na levínském náměstí stojí kostel Povýšení svatého Kříže z roku 1788. Na pravé vnitřní stěně je zazděná kopie klenebního svorníku z 2. poloviny 13. století s reliéfem lva doplněného nápisem ve staroslovanské cyrilici. Lvu se říká levínský kocour. (Svorník je část klenby, který svádí tlaky klenebních žeber. Používal se zejména v gotické architektuře. Bývá často dekorován reliéfy či malbou.)

Svorník Levínský kocour
Svorník Levínský kocour

 

Svorník - pro představu
Jiný svorník – pro představu

 

Jiný svorník - pro představu
Jiný svorník – pro představu

 

  • Levín byl již od raného středověku znám jako hrnčířská osada díky hlíně vhodné k výrobě kameninových výrobků.
  • (Kamenina je typ hrnčířského materiálu. Další typy jsou třeba bělina, hrnčina a fajáns. Kamenina je vysoce pevná, trvanlivá a málo násaková. Nesmí se ale používat ve styku s přímým ohněm, protože se může zdeformovat. Největší procento kameniny tvoří hlinito-křemičité jíly, jejich teplota tání je 1600°C. Pro snížení tavící teploty kameniny se přidává živec (1300°C), vápenec (1100°C) či kaolín.) 
 levínský řemeslný jarmark levínská keramika levín nádraží levínský vršek acháty trhy
  • Písemná zmínka z roku 1402 se zmiňuje o zdejším hrnčířském cechu a bylo to jediné místo v ČR s nepřetržitou výrobou trvající 600 let. Byly zde nalezeny gotické a renesanční skládky střepů, obsahující například zlomky kachlů a kachlových forem (kadlubů). 

 

středověký kachel
Středověký kachel

 

kachlová pec pro představu
Kachlová pec pro představu

ý kraj

  • Obchod s keramikou vzkvétal nejvíce v 17.-19. století. Koncem 19. století ale došlo k vyčerpání kvalitních ložisek jílu a výroba pak už jen těžko držela krok s rostoucí konkurencí domácí produkce.
  • Úpadek obce nezachránily ani nedaleké radioaktivní lázně či vybudování železnice.
  • Od dob své největší slávy se snížil i počet obyvatel. V roce 1869 měl Levín a přilehlé obce 1098 obyvatel, v roce 2011 už jen 99.
 levínský řemeslný jarmark levínská keramika levín nádraží levínský vršek acháty trhy

 levínský řemeslný jarmark levínská keramika levín nádraží levínský vršek acháty trhy

staroceskakamenina.cz / miluna Pamětní destičky od podbrdskakeramika.cz / miluna Kameninová mísa s vlaštovkou. podbrdskakeramika.cz / miluna podbrdskakeramika.cz Kamenina. Levín. Jarmark / miluna podbrdskakeramika.cz Kamenina. Levín. Jarmark / miluna Občerstvení - pirohy . Levín. jarmark České acháty . Levín. Jarmark / miluna Středověká hrnčírna. Levín. jarmark / miluna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Další články z rubriky:

0 0 votes
Hodnocení článku
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments