Moudra starověké Indie: citáty z Bhagavadgíty

Bhagavadgíta

Bhagavadgíta neboli „Píseň Vznešeného“, je text na začátku 6. knihy eposu Mahábhárata, který je jedním z nejvýznamnějších posvátných textů hinduismu.

 

 • Mahábhárata vznikl postupným přidáváním a rozšiřováním v letech 800 – 400 př.n.l. Bhagavadgíta byla pravděpodobně přidána kolem roku 200 př.n.l.
moudra citáty přísloví rady filozofie moudrost moudré knihy s citáty
 • Mahábhárata znamená doslova Velké vyprávění o Bháratovcích. Jádro vyprávění je pravděpodobně odvozeno od skutečné historické události z počátku 1. tisíciletí př.n.l., kterou byla bratrovražedná válka mezi polobožským rodem Pánduovců a Kuruovců.
Bhagavadgíta
 • Bhagavadgíta líčí rozhovor boha Krišny s Ardžunou, královským synem z rodu Pánduovců, který řeší morální dilema, zda bojovat proti nepřátelské armádě, ve které je mnoho jeho příbuzných. Během rozhovoru Krišna řídí Ardžunův bitevní kočár a posléze mu i pomůže bitvu vyhrát.

 

Krišna a Ardžuna na voze, Bhagavadgíta
Krišna s Ardžunou na voze

 

 • V proslovu Krišny je mnoho dobových skutečností, se kterými se v dnešní době nedá ztotožnit, například třídění lidí do věčných kast, snižování ženy pod úroveň muže a nabádání k uctívání jediného boha – Krišny. Epos však obsahuje i mnoho dobrých mouder a ponaučení, které se dají aplikovat i na dnešní dobu a dnešního člověka.
moudra citáty přísloví rady filozofie moudrost knihy s citáty moudré

 


 

Zde jsou verše, které mě zaujaly:

 

 • Konej své činy bez myšlenky na odměnu a zůstaň nedotčen jejich úspěchem nebo nezdarem. Taková vyrovnanost mysli vede k poznání Jednoty.
moudra citáty přísloví rady filozofie moudrost knihy s citáty moudré
 • Nic, co na této cestě bylo započato, není ztraceno, a dokonce i velmi malý pokrok vysvobozuje od velikého strachu.
citáty a přísloví z bhagavadgíty
 • Cokoliv dělá výjimečný člověk, dělají po něm druzí. A tak ten, jenž správně žije, dává svými činy příklad svému okolí.
moudra citáty přísloví rady filozofie moudrost knihy s citáty moudré

moudra citáty přísloví rady filozofie moudrost
 • Moudří lidé by měli plnit své úkoly bez touhy po odměně, přece však s onou horlivostí, jakou projevují pošetilci, ulpívající na výsledcích svých činů. Takový příklad nechť dávají světu. A nechť nezpůsobí zmatek v názorech nevědomců spoutaných svými činy.
Bhagavadgíta knihy s citáty moudré
 • Ti, kdo jsou ošáleni vlastnostmi věcí, lpí na svém omylu. Ti, kteří však poznali dokonalost, by neměli rušit člověka omámeného vlastními představami.
moudra citáty přísloví rady filozofie moudrost knihy s citáty moudré
 • Člověk nevědomý, bezbožný, pochybující sám o sobě, upadá v nicotu. Neboť ten, kdo nevěří v sebe, znevažuje tento svět, ostatní světy i celé své štěstí.

ohm symbol, hinduismus

 • Dovede-li člověk odolávat náporům svého hněvu a touhy ještě v tomto těle a v tomto světě, dojde trvalého štěstí.

Bhagavadgíta knihy s citáty moudré

 • Ten, kdo nosí ve svém nitru radost, mír a světlo, je svobodný a splyne s Jednotou. Každý jeho čin je požehnáním pro všechny bytosti a pro sebe získává neomezenou svobodu.
filosofie citáty moudra
 • Neohroženost, čistota srdce, vytrvalost ve cvičení a vědění, velkodušnost a dokonalá vláda nad smysly, trpělivost, mírumilovnost, soucit, laskavost, neznalost škodolibosti a závisti – to jsou ctnosti a vlastnosti, které se zrodily pro stav božský.
  Ale kdo je ješitný, sobecký, zpupný, hašteřivý a nevědomý, je zrozen pro stav zkázy.
moudra a citáty z bhagavadgíty
 • Ti, kteří jsou ozdobeni vlastnostmi božského stavu, jsou připraveni pro cvičení, ale zatemnělé duše jsou vrhány do pout otroctví. Buď dobré mysli.

Další články z rubriky:

0 0 votes
Hodnocení článku
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments