Testosteron u žen, syntéza, chování, vlivy

testosteron hladina u žen / miluna

Testosteron u žen 

Představuji nejzajímavější poznatky ze své bakalářské práce, což byla literární rešerše. Uvádím statisticky významné výsledky, které vyšly v mnoha pokusech, takže se dá říci, že mají váhu pravidla.

 


testosteron a chování žen testosteron u žen hormon testosteron a ženy miluna veganské  recepty miluna

1. Ženy mají přibližně 7x nižší hladinu testosteronu než muži.

Ženy mají průměrně 15 pikogramů (pg) testosteronu v mililitru slin, muži mají průměrně 100 pg/ml slin. Davisonová, Davisová (2015) HORM BEHAV

jak působí testosteron na ženy testosteron u žen testosteron a ženské chování testosteron a ženy

2. Syntéza testosteronu během života ženy

U žen je testosteron produkován vaječníkovými folikuly a kůrou nadledvin. Nejvyšší hladinu testosteronu má žena okolo 20. roku života. Poté jeho produkce klesá úměrně se spotřebováváním vaječníkových folikulů. Po menopauze, kdy dochází k úplnému vymizení folikulů, dochází také k ukončení sekrece testosteronu z vaječníků. Poté zajišťují sekreci už jen nadledviny. Davisonová, Davisová (2015) HORM BEHAV

 

testosteron-hladina-u-žen
Hladina testosteronu ženy během života. Nejvyšší je hladina ve 20 letech, poté pozvolný pokles. Po menopauze už jen syntéza z nadledvin.
jak působí testosteron na ženy testosteron u žen testosteron a ženské chování testosteron a ženy

3. Nedostatek spánku = nižší hladina testosteronu

Testosteron je vylučován během spánku a nejvyšších hodnot dosahuje ráno po probuzení. Poté hladina pozvolna klesá s nejnižšími hodnotami pozdě večer před spaním.

Na hladinu testosteronu má tedy vliv, zda člověk pravidelně spí a jak kvalitně. Muži, kteří v rámci pokusu nešli spát, měli druhý den ráno o 27 % nižší hladinu testosteronu než ráno předešlého dne. Také muži, kteří uvedli, že spí méně než 8 hodin denně, měli průměrně nižší hladinu testosteronu než ti, kteří spali více. Coteová a kol. (2013) BIOL PSYCHOL

 

testosteron-spanek
Černě = muži, kteří nešli spát. Bíle = muži, kteří šli spát. Muži, kteří nešli spát, měli ráno nižší hladinu testosteronu než ti, co spali.

 

4. Vítězení podporuje syntézu testosteronu

Vliv testosteronu na chování popisuje hypotéza výzev (Challenge hypothesis). Podle ní povzbuzuje testosteron průbojné chování, které jedinec uplatní například při soubojích o partnera, teritorium nebo o hierarchické postavení.

Dominantnější jedinci by měli mít vyšší hladinu testosteronu než submisívnější. To souvisí s efektem vítěz-poražený. Vítězové by měli po souboji vykazovat vyšší hladinu testosteronu než poražení, což má vítěze povzbudit k dalším soubojům. Poražení by měli naopak vykazovat pokles hladiny testosteronu, aby již dále nechtěli soupeřit a neriskovali tak další ztrátu postavení či zranění z boje. Archer (2006) NEUROSCI BIOBEHAV R

jak působí testosteron na ženy testosteron u žen testosteron a ženské chování testosteron a ženy

5. Názorné působení testosteronu na chování

Velmi jasný příklad působení testosteronu na chování člověka poskytla léčba nádoru tříletého chlapce ve 30. letech 20. století. Nádor se pokoušeli léčit testosteronem, což bylo bez ozdravného efektu, avšak osobnost hocha se dramaticky změnila. Stal se abnormálně sexuchtivým, získal si dominantní postavení nade všemi dětmi z oddělení a byl velice agresivní a vzdorovitý. Po skončení „léčby“ se jeho chování vrátilo do normálu. Yildirim, Derksen (2012) PSYCHIAT RES

jak působí testosteron na ženy testosteron u žen testosteron a ženské chování testosteron a ženy

6. Vyšší testosteron = vůdčí osobnost

Ženy, které měly vyšší hladinu testosteronu, častěji samy sebe hodnotily jako dominantnější osobnost. Ženy s nižší hladinou testosteronu se naopak považovaly za více submisívní. Testosteron u žen

V osobnostním testu s přídavnými jmény se ženy s vyšší hladinou testosteronu častěji hodnotily jako „akční“, „vynalézavá“ a „průbojná“. Ženy s nižší hladinou naopak jako „pečující“, „klidná“ a „ukázněná“. Grantová (2008) EVOL PSYCHOL

jak působí testosteron na ženy testosteron u žen testosteron a ženské chování testosteron a ženy

7. Motivace vyhrát vyplaví testosteron

Efekt vítěz-poražený byl pozorován například v pokusu, kde měly studentky hrát vysoce soupeřivou počítačovou hru. Byly posazeny proti sobě a byly jim pro podporu soupeřivosti průběžně hlášeny výsledky. Vítězky vykazovaly během soutěže postupně se zvyšující hladinu testosteronu, zatímco u poražených zůstala hladina spíše nezměněna. Testosteron u žen

Ženy, které následně vyhrály, také před soutěží uváděly větší motivaci vyhrát, než ženy, které následně prohrály. V jiném pokusu pokud si jedinec nevěřil nebo neměl motivaci vyhrát, jeho hladina testosteronu se během soutěže nebo utkání nezvýšila. Costová, Salvadorová (2012) PSYCHONEUROENDOCRINO

 

testosteron-u-žen-soupereni
Vlevo testosteron. Plná čára = vítězky. Přerušovaná čára = poražené. Vítězky vykazovaly postupně se zvyšující hladinu testosteronu během soutěže. Poražené vykazovaly spíše nezměněnou hladinu testosteronu během soutěže. Vpravo se řeší kortizol. Vítězky měly nižší hladinu kortizolu – stresového hormonu.
jak působí testosteron na ženy testosteron u žen testosteron a ženské chování testosteron a ženy

8. Testosteron lze zvýšit sebejistým postojem

Hladinu testosteronu zvýšila vítězná gesta a dominantní postoje. Vítězné gesto může být zvolání „gól“ s rukama nad hlavou nebo jakákoliv radost z vítězství s rukama nad hlavou. Dominantní postoj jsou například rozkročené nohy, ruce v bok, protahování šíje s rukama za krkem a celkově jakýkoliv bezprostřední a sebejistý výraz těla. Snaha postojem obsáhnout co největší prostor.

 

testosteron
Dominantní pózy (vlevo) a submisivní (vpravo)

 

Submisivní postoj je naopak choulení se do sebe, shrbenost, překřížené ruce, snaha nebýt na očích a zaujímat co nejmenší plochu. Chichinadze, Lazaraschvili (2012) J COMP PHYSIOL Testosteron u žen

jak působí testosteron na ženy testosteron u žen testosteron a ženské chování testosteron a ženy

9. Sex a testosteron

Páry se měly, v rámci pokusu, 2 týdny věnovat sexu a 2 týdny ne. U obou pohlaví byla pozorována vyšší hladina testosteronu během období páření, než v období klidu. Archer (2006) NEUROSCI BIOBEHAV R

jak působí testosteron na ženy testosteron u žen testosteron a ženské chování testosteron a ženy

10. Počet sexuálních partnerů

Bylo vyzpovídáno 3005 respondentů ve věku 57 – 85 let, ohledně jejich životního počtu sexuálních partnerů. Ukázalo se, že lidé s vyšší hladinou testosteronu uváděli významně více sexuálních partnerů, než lidé s nižší hladinou.  Archer (2006) NEUROSCI BIOBEHAV R

jak působí testosteron na ženy testosteron u žen testosteron a ženské chování testosteron a ženy
jak působí testosteron na ženy testosteron u žen testosteron a ženské chování testosteron a ženy

11. Hormonální antikoncepce tlumí syntézu testosteronu

Potvrzeno v pokusu, kde si měly ženy představovat sex s atraktivním mužem z videa. Normálně menstruující ženy vykazovaly silný nárůst hladiny testosteronu a kortizolu, zatímco hladina obou hormonů u žen s antikoncepcí zůstala nezměněna. Lopéz a kol. (2009) HORM BEHAV Testosteron u žen

 

antikoncepce-testosteron-u-žen
A = normálně menstruující ženy testosteron. B = normálně mens. ženy kortizol. C = ženy s antikoncepcí testosteron. D = ženy s antikoncepcí kortizol. Normálně menstruující ženy měly významně vyšší hormonální odezvu na video s atraktivním mužem, než ženy, které braly hormonální antikoncepci. Zbylá videa byla kontrolní.

     

Hormonální antikoncepce může následně ovlivnit výběr partnera ženou. Normálně menstruujících ženy si během ovulace, kdy je hladina testosteronu nejvyšší, vybíraly častěji maskulinější typy mužů. Muže s více ženskými znaky si vybíraly během menstruace. U žen s antikoncepcí nebyla zaznamenána významná změna v preferenci během cyklu.  Bobst a kol. (2014) PSYCHONEUROENDOCRINO

 

menstruace-testosteron-u-žen
Hladina testosteronu během menstruačního cyklu. V období ovulace je nejvyšší. Dougherty 1997) PHYSIOL BEHAV
jak působí testosteron na ženy testosteron u žen testosteron a ženské chování testosteron a ženy

Další články z rubriky:

0 0 votes
Hodnocení článku
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments