Fórum Zdravého města Ústí nad Labem

fórum zdravého města ústí nad labem

    11. listopadu jsem se účastnila veřejné diskuze města v Domě kultury. Občané zde přednášeli své návrhy na projekty, které má město uskutečnit v roce 2016.


ústí nad labem ústí nad labem ústí nad labem


    Cyklisté

     Posadila jsem se ke stolu „Školství, kultura, cestovní ruch“. Byla to moje již třetí návštěva, takže jsem věděla, o co půjde. Tentokrát bylo přítomno mnoho zástupců z řad cyklistů. Předkládali své návrhy ohledně nevyhovujících dopravních podmínek. Jeden jejich návrh se dokonce dostal do finále, a to „Vybudovat cyklo-průjezd centrem města“.

 

fórum zdravého města ústí nad labem

 

     Seňoři

     Dále byla přítomno mnoho seniorů. Jejich návrh zvítězil – „Rozšíření městských klubů pro seniory“. Ještě jsem v žádném klubu pro seniory nebyla. Vím o klubu Elixír ve Všebořicích a o klubu Mezi lidmi – čili „nízkoprahovém komunitním centru pro tři generace“. Klub Mezi lidmi pořádá zajímavé akce, například výrobu vánočních ozdob, setkání občanů se zástupci strany PRO! ÚSTÍ nebo zenové meditace.

 

     Můj návrh fórum zdravého města

     V rámci diskuze jsem také chtěla podat návrh, který už mám dlouho v hlavě – opravit mozaiku ČR u Smetanových sadů a její okolí. Mám ráda mozaiky a tato je velmi povedená. Je to mapa ČR s mračny a zvýrazněným povodím Labe. Nyní je zašpiněná, poničená a zespodu zakrytá křovím. Křoví a betonové květináče bych odstranila a nahradila je třeba několika piknikovými stoly, kterých je v Ústí obecně málo.

     Na můj návrh však nedošlo. Šla jsem s ním nejdříve ke stolu s kulturou, ale byla jsem poslána k dopravě a majetku. Tam jsem ale nebyla dost průbojná a vytlačili mě cyklisté.

 

mozaika ústí nad labem

 

 

     Mentální mapa fórum zdravého města

     Nově byla v rámci diskuze města použita tzv. mentální mapa Ústí nad Labem. Občané na mapu lepili barevné puntíky ohledně jejich názoru na lokality města. Nalepila jsem červený puntík, že se mi nelíbí okolí Předlic a pumpy Agip, a zároveň modrý puntík, že tyto oblasti potřebují rozvoj. Dále zelené puntíky, že se mi líbí na Mariánce, na Střížáku a v Městských sadech. Sadům by také prospěly nějaké piknikové stoly.

 

mentální mapa ústí nad labem

 

     10 nejlepších návrhů fórum zdravého města

     Ve finále se shromáždilo 16 návrhů (od každého stolu dva) a dále se hlasovalo o 10-ti postupujících. Své dva hlasy jsem dala návrhu o zřízení kontejnerů na bio odpad pro byty a návrhu podpory malých a středních podnikatelů.
     O kontejnerech na bio odpad se hlasovalo i na předchozích diskuzích a pokaždé se dostaly do vítězných návrhů. Zatím ale v Ústí nejsou. Podle webové ankety by je chtělo 87 % Ústečanů.  Je to nejspíš projekt, který vyžaduje mnoho peněz, ale až se jednou uskuteční, bude to velmi užitečné. 

     Nakonec vyzvala primátorka Věra Nechybová ke sledování dění kolem projektů na webu a k návštěvě zhodnocovacího shromáždění, které se bude konat za rok od této události.

 

fórum zdravého města ústí nad labem

 

     Vítězná desítka témat:

1. Rozšíření městských klubů pro seniory
2. Chybějící autobusové nádraží
3. Bezpečný průjezd centrem pro cyklisty
4. – 5. Zlepšit gramotnost studentů o fungování města
4. – 5. Nerozšiřovat zábor volné krajiny zástavbou
6. Komunální odpad – poplatek – změna závazné vyhlášky
7. – 8. Jezero Milada s Předlicemi – propojení
7. – 8. Popelnice na bio odpad pro byty
9. – 11. Mariánská skála – využít sportovně a rekreačně
9. – 11. Zřízení služebny Městské policie v Předlicích
9. – 11. Podpora místních malých a středních podnikatelů

 

strategie rozvoje města

ústí nad labem fórum města kulturní dům města mentální mapa fórum zdravého města mozaika klub elixír

Další články z rubriky: