Facebook Demo

Miluna

Blogger
1K

Miluna je blog. Zaměřuje se na veganské recepty, reportáže ze zajímavých akcí a míst a poslední dobou i cestopisné články ze Zélandu.

Miluna

2 weeks 3 days ago

Co říkají señoři na jednorázový příspěvek 5000kč, jak pokračuje vývoj české vakcíny či názory Bělorusů žijících v ČR na Lukašenka ...

Miluna

1 month 5 days ago

Super tanec 😀

Miluna

1 month 3 weeks ago

Recenze zajímavé PC hry 🧙‍♂️

Miluna

1 month 4 weeks ago

„Ve srovnání s tradičními masovými mají pouze 4% klimatickou stopu,“ uvádí švédský řetězec. (Y)

Miluna

Miluna

2 months 3 days ago

Hadí nožičky neboli rudimenty zadních končetin u hroznýše královského + předchůdce dnešních hadů ze spodní křídy

Miluna

Miluna

2 months 1 week ago

K blahoslavenému Cyrilu a Metodějovi:
Konstantin a Metoděj zpracovali Civilní zákoník (Zakon sudnym ljudem), který se prvním bodě vypořádává s lidmi, co nepřijali křesťanství, tím, že stanovuje přísné tresty pro ty, kteří konají pohanské oběti nebo přísahy. Trestem bylo to, že: „Každá vesnice, v níž se konají oběti nebo přísahy pohanské, ať je předána Božímu chrámu se vším majetkem, který patří pánům v této vesnici. Ti, kteří konají oběti a přísahy, ať jsou prodáni (do otroctví) s veškerým svým majetkem a získaný výnos ať se rozdá chudým.“
Zdroj: cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_%C5%99%C3%ADmskokatolick%C3%A9_c%C3%ADrkve_v_%C4%8Cesku

Miluna

2 months 1 week ago

Jak vznikly Trosky (y)
Neovulkanický vrch Trosky představuje erozní relikt struskového kužele (typ malé sopky). Eroze odnesla převážnou část magmatických hornin a obnažila dvojitou přívodní dráhu bývalých vulkánů tvořenou kompaktním bazanitem (druh čediče).
Video České geologické služby

Miluna

Miluna

2 months 1 week ago

😼

Miluna

2 months 4 weeks ago

Američanka doporučuje krajanům některé české zvyky. Celkem srandovní, když komentuje "dobrou chuť" :D. (+ české titulky)

Miluna

Miluna

2 months 4 weeks ago

Zjištění: kamenné valy v lesích a na loukách sloužily k ohraničení plužin.
"Plužina je název užívaný pro všechny pozemky patřící k vesnici a využívané k zemědělským aktivitám. Plužina je jedním ze základních pojmů užívaných v dějinách středověkého osídlení...."
cs.wikipedia.org/wiki/Plu%C5%BEina


This is a Facebook demo page created by plugin automatically. Please do not delete to make the plugin work properly.