Testosteron a chování žen

     Představuji nejzajímavější poznatky, které jsem nashromáždila ve své bakalářce, což byla literární rešerše. Uvádím výsledky, které vyšly v mnoha pokusech, takže se dá říci, že mají váhu pravidla.


 

     1. Ženy mají přibližně 7x nižší hladinu testosteronu než muži. Žena má průměrně 15 pikogramů testosteronu v mililitru slin. Muži mají průměrně hladinu testosteronu 100 pg/ml slin. Davisonová, Davisová (2015) HORM BEHAV

     2. U žen je testosteron produkován vaječníkovými folikuly a kůrou nadledvin. Nejvyšší hladinu testosteronu má žena okolo 20. roku života. Poté jeho hadina klesá úměrně se spotřebováváním vaječníkových folikulů. Po menopauze, kdy dochází k úplnému vymizení folikulů, dochází také k ukončení sekrece testosteronu z vaječníků. Poté zajišťují sekreci už jen nadledviny. Davisonová, Davisová (2015) HORM BEHAV

     (Během menopauzy se ženám doporučuje užívat kotvičník lékařský, který vzniklé výkyvy v hladině testosteronu ustaluje.)

hladina-testosteronu-zeny-behem-zivota
Hladina testosteronu ženy během života. Nejvyšší je hladina ve 20-ti letech, poté pozvolný pokles. Po menopauze už jen syntéza z nadledvin.

 

     3. Testosteron je vylučován během spánku a nejvyšších hodnot dosahuje ráno po probuzení. Poté hladina pozvolna klesá s nejnižšími hodnotami před spaním.

     Na hladinu testosteronu má tedy vliv spánek. Muži, kteří v rámci pokusu nešli spát, měli druhý den ráno o 27 % nižší hladinu testosteronu než ráno předešlého dne. Také muži, kteří uvedli, že spí méně než 8 hodin denně, měli průměrně nižší hladinu testosteronu než muži, kteří spí více. Coteová a kol. (2013) BIOL PSYCHOL

testosteron-spanek
Černě = muži, kteří nešli spát. Bíle = muži, kteří šli spát. Muži, kteří nešli spát, měli ráno nižší hladinu testosteronu než ti, co spali.

 

     4. Vliv testosteronu na chování popisuje hypotéza výzev (Challenge hypothesis). Podle ní povzbuzuje testosteron agresivní chování, které jedinec uplatní například při soubojích o partnera, teritorium nebo o hierarchické postavení. Také dominantnější jedinci by měli mít vyšší hladinu testosteronu než submisivnější. To souvisí s efektem vítěz-poražený. Vítězové by měli po souboji vykazovat vyšší hladinu testosteronu než poražení, což má vítěze povzbudit k dalším soubojům o postavení apod. Poražení by měli naopak vykazovat pokles hladiny testosteronu, aby již dále nechtěli soupeřit a neriskovali tak další ztrátu postavení či zranění. Archer (2006) NEUROSCI BIOBEHAV R

 

     5. Velmi jasný příklad působení testosteronu na chování člověka poskytla léčba nádoru tříletého chlapce ve 30. letech 20. století. Nádor se pokoušeli léčit testosteronem, což bylo bez ozdravného efektu, avšak osobnost hocha se dramaticky změnila. Stal se abnormálně sexuchtivým, získal si dominantní postavení nade všemi dětmi z oddělení a byl velice agresivní a vzdorovitý. Po skončení léčby se jeho chování vrátilo do normálu. Yildirim, Derksen (2012) PSYCHIAT RES

 

     6. Ženy, které měly vyšší hladinu testosteronu, samy sebe hodnotily jako dominantnější osobnost. Ženy s nižší hladinou testosteronu naopak za submisivnější. V osobnostním testu s přídavnými jmény se například ženy s vyšší hladinou testosteronu častěji hodnotily jako „akční“, „vynalézavá“ a „průbojná“. Ženy s nižší hladinou naopak jako „pečující“, „klidná“ a „ukázněná“. Grantová (2008) EVOL PSYCHOL

 

     7. Efekt vítěz-poražený byl pozorován například v pokusu, kde měly studentky hrát vysoce soupeřivou počítačovou hru. Byly posazeny proti sobě a byly jim pro podporu soupeřivosti průběžně hlášeny výsledky. Vítězky vykazovaly během soutěže postupně se zvyšující hladinu testosteronu, zatímco u poražených zůstala hladina spíše nezměněna.  

     Ženy, které vyhrály, také před soutěží uváděly větší motivaci vyhrát, než ženy, které následně prohrály. Costová, Salvadorová (2012) PSYCHONEUROENDOCRINO

testosteron-zeny-soupereni
Vlevo testosteron. Plná čára = vítězky. Přerušovaná čára = poražené. Vítězky vykazovaly postupně se zvyšující hladinu testosteronu během soutěže. Poražené vykazovaly spíše nezměněnou hladinu testosteronu během soutěže. Vpravo se řeší kortizol. Vítězky měly nižší hladinu kortizolu – stresového hormonu.

 

     8. Pokud si jedinec nevěřil nebo neměl motivaci vyhrát, jeho hladina testosteronu se během soutěže nebo utkání nezvýšila. Hladinu testosteronu zvýšila i vítězná gesta a dominantní postoje. Chichinadze, Lazaraschvili (2012) J COMP PHYSIOL

 

     9. Páry se měly, v rámci pokusu, 2 týdny věnovat sexu a 2 týdny ne. U obou pohlaví byla pozorována vyšší hladina testosteronu během období páření, než v období klidu. Archer (2006) NEUROSCI BIOBEHAV R

 

     10. Bylo vyzpovídáno 3005 respondentů ve věku 57 – 85 let, ohledně jejich životního počtu sexuálních partnerů. Ukázalo se, že lidé s vyšší hladinou testosteronu uváděli významně více sexuálních partnerů, než lidé s nižší hladinou.  Archer (2006) NEUROSCI BIOBEHAV R

 

     11. „Polyamorous“ je typ vztahu, kdy jedinec udržuje více nezávazných romantických vztahů najednou. Ženy, které uvedly, že jsou polyamorní, měly ze všech testovaných vztahů nejvyšší hladinu testosteronu. Stejně nízkou ji pak měly ženy svobodné, zadané a v mormonském mnohoženství.

     Autoři navrhují, že se polyamorním ženám zvýšila hladina testosteronu, protože se jejich tělo naladilo na období páření. Nebo je také možné, což se s předchozím nevylučuje, že tyto ženy mají přirozeně vysokou hladinu testosteronu a proto vyhledávají více příležitostí k sexu, než ženy s nízkou hladinou testosteronu.  Van Anders a kol. (2007) HORM BEHAV

 

testosteron-sex-zeny
Vlevo muži. Vpravo ženy. Polaymorní ženy měly významně vyšší hladinu testosteronu, než svobodné, zadané a ženy v mnohoženství.

     12. Hormonální antikoncepce tlumí syntézu testosteronu. Potvrzeno v pokusu, kde si měly ženy představovat sex s atraktivním mužem z videa. Normálně menstruující ženy vykazovaly silný nárůst hladiny testosteronu a kortizolu, zatímco hladina obou hormonů u žen s antikoncepcí zůstala nezměněna. Lopéz a kol. (2009) HORM BEHAV

 

antikoncepce-testosteron-zeny
A = normálně menstruující ženy testosteron. B = normálně mens. ženy kortizol. C = ženy s antikoncepcí testosteron. D = ženy s antikoncepcí kortizol. Normálně menstruující ženy měly významně vyšší hormonální odezvu na video s atraktivním mužem, než ženy, které braly hormonální antikoncepci. Zbylá videa byla kontrolní.

     Hormonální antikoncepce může následně ovlivnit výběr partnera ženou. Normálně menstruujících ženy si během ovulace, kdy je hladina testosteronu nejvyšší, vybíraly častěji maskulinější typy mužů. Muže s více ženskými znaky si vybíraly během menstruace. U žen s antikoncepcí nebyla zaznamenána významná změna v preferenci.  Bobst a kol. (2014) PSYCHONEUROENDOCRINO

menstruace-testosteron
Hladina testosteronu během menstruace. Během ovulace je nejvyšší. Dougherty 1997) PHYSIOL BEHAV

 

Laicky shrnuto: I na ženy má vliv testosteron. Ty, které ho mají víc, se mohou projevovat dominantněji, mít větší touhu vítězit a dosahovat vyššího postavení a mohou mít větší sexuální touhu. 🙂

Dotazy?

 

 

Další články z rubriky: